Privacy Policy

Privacybeleid MarketingMoose

Dit privacybeleid is bedoeld om inzicht te geven in de gegevens die MarketingMoose verzamelt en waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. Het is belangrijk om dit beleid zorgvuldig door te lezen.

Er zijn verschillende manieren waarop je de services van MarketingMoose kunt gebruiken. Door klant te zijn of door op de hoogte te willen blijven van alles wat wij doen.

Wanneer dit het geval is vinden het belangrijk dat deze informatie niet ten onrechte aan derden wordt gegeven en dat je weet wat er met jouw informatie gebeurd.

Beveiligde Website

Verwerker zal de voor nu passende technische en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens

SSL

De website van MarketingMoose die je nu bezoekt, is beveiligd door middel van een SSL certificaat. Tevens verzamelen wij gegevens over je bezoek, deze gegevens worden verzameld door middel van cookies. Hiervoor verzamelen wij geen persoonlijke gegevens, mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kan je in je browser ‘cookies accepteren’ uitschakelen.

De Klant

Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn slaan wij wat persoonlijke gegevens op. Denk hierbij aan jouw NAW gegevens en de informatie van de contactpersoon binnen jouw organisatie.  Wij delen persoonlijke gegevens met bedrijven of individuen als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik en openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig zijn voor:

-te voldoen aan de wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties

-fraude, technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of aan te pakken.

-De rechten, eigendom of veiligheid van MarketingMoose of onze gebruikers te beschermen, zoals vereist of toegestaan in de wet.

Daarnaast is het voor de services die wij bieden belangrijk dat wij samenwerken met derden. Niet-persoonlijke gegevens kunnen daarom gedeeld worden met derden die wij vertrouwen:

Google

Hotjar

Mailchimp

Trello

Atlassian

Klanten van onze klanten

Om te zorgen voor een goed functionerende website heb jij ons toestemming gegeven om gegevens van jouw klanten te verwerken, op te slaan en indien nodig te bewerken. Het is belangrijk om te weten dat jij als klant de eindverantwoordelijke bent voor deze gegevens.

Wanneer van toepassing

Ons privacybeleid is van toepassing op alle services die wij leveren. Ons privacybeleid is niet van toepassing op de services die geleverd worden door andere bedrijven (derde partijen) of individuen.

Wijzigingen/verwijderen

Wijzigingen privacybeleid

Regelmatig controleren wij ons privacy beleid. En deze kan van tijd tot tijd ook aangepast worden. Alle wijzigigen worden doorgegeven via dit document en het is dus zaak dit goed in de gaten te houden. Wanneer wij een wijziging aanbrengen zullen wij dit per email aan jullie doen toekomen. Onze oude policies worden bewaard in het archief welke door iedereen opvraagbaar is.

Wijzigingen gegevens

Wanneer er wijzigingen zijn in de persoonsgegevens vragen wij je die zo snel mogelijk aan ons door te geven, zodat wij dit aan kunnen passen in onze administratie. Daarnaast is het mogelijk om deze gegevens één keer per jaar in te zien. Je kunt je gegevens inzien door een e-mail te sturen naar hello@marketingmoose.nl

Verwijderen gegevens

Ben je geen klant meer van MarketingMoose is het mogelijk dat jouw gegevens uit ons systeem verwijdert worden. Mits je geen klant meer bent van MarketingMoose worden je gegevens automatisch na 5 jaar uit ons systeem gehaald. Dit termijn wordt gesteld door aan de wet-en regelgeving te voldoen. Het is tevens mogelijk dat je geen informatie van ons meer wilt ontvangen. Hiervoor kan je een email sturen naar info@marketingmoose.nl waarna je een bevestiging van ons onvangt.

Meldplicht.

MarketingMoose is verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen.

Opgemaakt Maart 2020